Startsida
Inledning
Art Indelning
Inköpsråd och skötsel
Papegojans utfodring
Uppfödning av Arapapegojor
Handuppmatning och skötsel
Mina krav på blivande papegojköpare
Slutkommentar
Bilder
Länkar
Kontakta mig
Artindelning

Papegojor har av zoologer delats upp i tre familjer som har förts till ordningen Psittaciformes, papegojfåglar. Av de cirka 330 arter som är vetenskapligt kända hör 18 arter till familjen Cacatuidae, Kakaduor, dit även Nymfparakiten idag räknas. Cirka 55 arter hör till familjen Loriidae, Loripapegojor och resterande c:a 250 arter hör till familjen Psittacidae, egentliga papegojor som aror, grå jako, Ädelpapegojor m.fl. Till papegojornas närmaste släktingar i djurriket hör troligen hackspettar, gökar, duvor och ugglor.


Särskilda kännetecken

Papegojstorleken varierar mellan 10cm (indonesiska hackspettspapegojor) till 100cm (sydamerikanska HyacintAran). Den vanligaste färgen hos papegojor är grönt, men många andra färgkombinationer förekommer också. Utmärkande för alla stora papegojor är den korta, hoptryckta kroppsformen, den relativt korta halsen och det kraftiga huvudet. Med undantag från Arapapegojan har alla papegojor en kort avrundad stjärt bestående av ca 12 fjädrar. Arapapegojan har istället en mycket långsmal stjärt som kan vara upp till 60cm.

Ett speciellt framträdande kännetecken hos alla papegojor är den oftast kraftiga, mycket rörliga näbben som jämte fötterna bl.a. används för att klättra med. Karakteristiskt för papegojor är också den utpräglade klätterfoten med sina fyra kraftiga, kloförsedda tår av vilka två är riktade framåt och två bakåt. Fotbyggnaden har de gemensamt med hackspettar och gökar. Fötterna utgör ett bra redskap när papegojorna klättrar och när de äter då de griper tag och håller i maten med fötterna. Ett karakteristiskt kännetecken för just Kakaduor är den tofs som dom har uppe på huvudet som reses upp i olika situationer som t ex vid upphetsning, rädsla, hot- eller försvarsbeteende. Papegojor har bra syn och färgseende samt hörsel. De anses också vara mycket intelligenta. Hur intelligenta tvistar de lärde om. Vissa fågelparker har egna shower där papegojor får göra konster och räkna etc.


Utbredningsområden

Med undantag av Europa och de arktiska områdena är papegojor utbredda över alla världsdelar. Enligt ornitologerna lär papegojornas ursprung komma ifrån Norra Australien och Nya Guinea där man ännu idag finner de mest egendomliga, ursprungliga papegojformerna. Från detta utbredningscentrum har de sedan under årtusenden koloniserat framför allt tropiska och subtropiska områden över hela jordklotet. Idag delar man upp papegojornas utbredningsområden i följande områden:

• Det pacifiska utbredningsområdet: Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea, delar av Indonesien (Små Sundaöarna, Filippinerna, Moluckerna, Borneo) och talrika öar och ögrupper nordost om Australien (Salomonöarna, Fidjiöarna, Nya Caledonien).

• Det afrikansk-asiatiska utbredningsområdet: Afrika, Madagaskar, Saudi-Arabien, Iran, Pakistan, Indien och länder i sydöstra Asien, (Burma, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodja) Malackahalvön , Indonesiska öar (Sumatra, Java) och delar av Borneo.

• Det sydamerikanska utbredningsområdet: Syd- och Centralamerika, Karibiska öarna (Kuba, Jamaica, Haiti, Puerto Rico, Bahamas, Jungfruöarna, Antillerna), och den sydligaste delen av Nordamerika.

Att det för miljontals år sedan levde papegojor också i Europa är belagt genom fossila fynd. Enligt dessa har papegojor förekommit söder om Alperna, i Spanien och södra Frankrike. I Nordamerika sträckte sig papegojornas utbredningsområde ungefär upp till Kanadas gräns.